Čo je nové?
Creative Golf 3D

Čo nové prináša update Creative Golf 3D vo verzii 2.7 ?

Poznámka: Update Vášho programu zachová Vaše ihriská, individuálne nastavenia programu, uložené hry. Update inštalujte, ak máte verziu 2.6, alebo staršiu (nižšie číslo). Verziu Vášho programu zistíte v programe v hlavnom menu v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Update z nižšej verzie CG3D na verziu 2.7 je bezplatný.

Pozor: Pre zariadenia Foresight je verzia 2.7 funkčná iba pre majiteľov Foresight konta "FSX Live" s platnou licenciou.

Vylepšenia verzie CG3D 2.7 oproti 2.6

Nová fyzika dopadu lopty a pohyb na gríne

  • realistické čipovanie

Vaše čípy budú brať do úvalu uhol stúpania a dopadu lopty na grín, takže môžete dosiahnuť pekný dlho rolujúci čip ( napr. Iron 8, carry/roll cca 30/70, PW: carry/roll cca 70/30 )

  • plný šot na grín lepšie reflektuje backspin lopty

Plné údery do grínu lepšie reflektujú backspin lopty, takže úderom s dobrým backspinom môžete dosiahnuť zastavenie lopty na gríne, prípadne spätné rolovanie.

  • nový model putovania

Nový model putovania rešpektuje nastavenie rýchlosti grínov podľa noriem a zároveň v sebe zahŕňa najnovšie poznatky z oblasti fyziky putovania na reálnej tráve (hope, skid, sliding). Eliminuje nedostatky pohybu po "ideálnej rovine", najmä pri dlhých putoch.

Uživateľské nastavovanie parametrov grínu

  • rýchlosť grínu podľa "stimpmeter" noriem

Rýchlosť grínu je možné nastavovať podľa štandardov USGA meraných stimpmetrom, od 4 do 12 ft. Užívateľským nastavením môžete rýchlosť grínov jemne doladiť podľa vašej podložky. Prípadne si môžete rýchlosť grínov nastaviť tak, aby bolo putovanie pre vás príjemné a zvládnuteľné, alebo si skúsiť zahrať na rýchlych grínoch používaných na profi turnajoch.

  • tvrdosť grínu - jemné nastavenie

Okrem predvolených nastavení tvrdosti grínu ( Soft, Medium, Hard) si môžete tento parameter nastaviť aj jemne užívateľským nastavením (Custom).

  • vplyv kvality grínu na uplatnenie backspinu

Tento nový parameter Vám umožní nastaviť aký vplyv bude mať backspin lopty po dopade na grín. Od toho potom závisí, ako sa backspin uplatní, čo má zásadný vplyv na následné rolovanie na gríne, prípadne spätné rolovanie.

Toto nastavenie je závislé od vášho meracieho zariadenia ( aký backspin poskytuje), kvality vašich palíc a vašej zručnosti. Nastavením tohto parametru môžete dosiahnuť rovnaké správanie sa lopty po dopade na grín,  ako ste zvyknutí v prírode.

Úprava povrchov ihriska                          

  • tvrdšie ferveje, mäkšie gríny, menej priechodné vysoké trávy (rough, deep grass)

Vaše drajvy budú dlhšie, pretože po odraze lopty na ferveji sa lopta ďalej dokotúľa, naopak na gríne bude mať snahu ostať. Na vysokých trávach okolo ferveje sa bude lopta minimálne kotúľať.

  • eliminácia top úderov

Pokazené údery s uhlom stúpania pod 5° budú pribrzdené terénom v závislosti od uhla dopadu na terén a nebudú sa neprimerane kotúľať po ferveji.

 a ďalšie....

DATAcrea, s.r.o.
Slovenskej jednoty 10
040 01 Košice, Slovakia
cg3d.support@datacrea.sk
Email  Facebook