Čo je nové?
Creative Golf 3D

Golfisimo

Trénovanie na cvičnej lúke ( driving ) je často nudné a zlepšovať svoje golfové zručnosti pri hre na ihrisku je málo efektívne. Datacrea s.r.o. v programe Creative Golf 3D prichádza s balíkom hier pod názvom Golfisimo, ktorý obsahuje nielen zábavné hry pre deti a negolfistov, ale aj súťažné hry, ktoré sú zamerané na zlepšenie čipovania, presnosti úderu, ale aj na zvládanie golfovej hry pod tlakom a časovým stresom.

Golfisimo je možné používať samostatne, alebo je možné ho doinštalovať k už existujúcemu balíku Creative Golf 3D verzie 2.5. a vyššej. Pri inštalovaní Golfisimo k existujúcemu programu sa obidva programy zlúčia a je možné využívať všetky možnosti oboch programov z toho istého prostredia.

Objednať Golfisimo / stiahnuť demo

SkyTrak

(SkyTrak Launch Monitor)

Uneekor

(QED, Eye XO)

FlightScope

(X2, X2 Elite, Range, X3, mevo, mevo+)

FlightScope

(Xi, Xi+, Xi Tour)

Foresight Sports

(GC2, GCHawk, GCQuad)

TEE-01

(TEE-01 Sport Simulatoren GmbH)

Popis hier

Hra na cieľ

Hra, pri ktorej sa hráč snaží trafiť terč, čo najbližšie do stredu. Terč je očíslovaný a ten kto získal najviac bodov vyhráva.

Beach Target Island Target

Golf pre začiatočníkov

Golfové ihriská s krátkymi jamkami, Pitch and putt ihriská, PAR3 ihriská a ihriská pre deti a mládež.

Pine C&P Desert P&P

Mini golf

Ihriská na precvičovanie puttingu. Zábavné golfové ihriská pre deti, adventure golf ako aj štandardný minigolf. 

Butterfly Mini golf Coral Mini golf

Demoličný golf

Zábavné hry pri ktorých sa loptička triafa do rozličných objektov. Trafenie cieľa vyvolá efekt rozbitia, výbuchu, potopenia, alebo inú animáciu. Čím ťažší je cieľ, tým viac bodov sa dá získať.

Demolition Factory Burned Houses

Mosty

Hra je určená pre dvoch hráčov, alebo dve družstvá (červené a žlté).
Cieľom hry je vytvoriť mosty medzi jednotlivými ostrovami tak, aby sa prepojili tri časti mesta. Bude to lávka z červených tehál, alebo zo žltého kameňa.
Hráči sa snažia trafiť vždy vedľa seba ležiace ostrovy, aby sa tieto mohli prepojiť mostom. Podľa nastavenia hry môžu mať na to 1 až 3 pokusy.
Ak loptička spadne do vody, alebo hráč trafí už obsadený ostrov, pričom nemá k dispozícií žiaden ďalší pokus, pokračuje súper.

Barely

Hra Sudy je určená pre dvoch hráčov, alebo dve družstvá (červené a žlté) na precvičenie krátkych úderov.
Jednotliví hráči triafajú loptičku do svojich sudov, s červeným alebo žltým okrajom, a tým ich potápajú.
Podľa nastavenia hry môžu mať hráči 1 až 3 pokusy. Ak hráč nepotopí svoj sud, alebo trafí sud súpera, končí s údermi a pokračuje súper.
Ak hráč potopí všetky svoje sudy, musí potvrdiť svoju výhru trafením míny. Ak však trafí mínu počas hry, hra je ukončená a hráč, ktorý ju trafil prehral.

Šípky

Hra Šípky je určená pre jedného alebo viac hráčov.
V hre 301 alebo 501 je cieľom každého hráča dosiahnúť nulu z počiatočne pridelených 301 alebo 501 bodov. Po troch úderoch sa každému hráčovi odpočíta počet bodov podľa toho, ktoré políčka terča trafil.
V High Score hrách je cieľom dostahnuť maximálny počet bodov v určenom počte kôl.
Hodnota políčka je udaná číslom na terči.
Hodnoty terča:
Vnútorné medzikružie (Triple) je trojnásobok poľa
Vonkajšie medzikružie (Double) je dvojnásobok poľa
Vonkajší stred (Outer Bull) má hodnotu 25 bodov
Stred (Bull) má hodnotu 50 bodov

Grand Slam

Hra je určená pre dvoch alebo štyroch hráčov.
Pravidlá hry, počítanie a zobrazovanie výsledkov sú podobné ako v tenise. Hra sa hraje na jeden set.
Podanie (Service):
Prvý hráč podáva dvoma údermi. Prvým úderom určuje polohu vlajky a druhým priemer kruhu - grínu. Ak hráč netrafí kurt prvým alebo druhým úderom, súper získava 'fiftín'.
Príjem (Return):
Súper má k dispozícií jeden, dva, alebo tri pokusy (podľa nastavenia) na trafenie grínu. Ak sa mu to nepodarí, súper získava 'fiftín'. Ak trafí grín, úspešne returnuje, a zároveň určuje novú pozíciu vlajky. Ďalším úderom vytvára nový grín.
Prvý hráč podáva počas celej prvej hry (game), druhý hráč počas druhej hry. Takto sa striedaju až do konca zápasu.
Hráči si môžu pre svoj zápas vybrať jednen alebo viacero kurtov rôzných rozmerov. Kurty sa striedajú po každej druhej hre.

Strelnica

Hra je určená pre 1 až 8 hráčov. Každý hráč strieľa počas navoleného časového intervalu. Podstatou tejto hry je streľba na pohyblivé objekty. Cibrí Vašu pohotovosť, odhad vývoja, správne rozhodovanie a správny golfový úder pod časovým stresom. Cieľom hry je získať čo najviac bodov zasiahnutím plávajúcich krýh. Zasiahnutím plávajúcich krýh získavate 100 bodov. Zasiahnutím sochy v strede kryhy získavate bonus 300 bodov.

Stroskotanec

Hra je určená pre 1 až 8 hráčov. Cieľom hry je dostať sa z opusteného ostrova na pevninu prechádzaním z ostrova na ostrov s čo najmenším počtom úderov. Zvoľte si vzdialenosť pevniny a najbližší ostrov podľa vašej zdatnosti a zručnosti. Na niektorých ostrovoch vás môže očakáva bonus, ktorý Vás presunie o jeden ostrov bližšie k pevnine, alebo trest, ktorým sa zruší posledný úder. Pozor na žraloky!

Bojisko

Hra je inšpirovaná historickou vojnou ruží v Anglicku a ide o získanie hradu súpera. V hre bojujú dvaja hráči, alebo 2 tímy proti sebe. Cieľom je postupným obsadzovaním polí dosiahnuť súperovo veliace pole pod hradom. Obsadzovanie polí musí prebiehať postupne. Zasiahnuť súperovo pole je možné ktorékoľvek. Zasiahnutím už obsadeného poľa sa toto stáva voľným a je možné ho opäť obsadiť. Hráči ( tímy ) sa striedajú, každý má dva údery. Pokiaľ hráč zasiahne bojovú jednotku v strede poľa, získava 2 údery naviac."

Biatlon

Hra je určená pre 1 až 8 hráčov na precvičenie konzistentnosti úderov, dodržiavania uhla odpalu (Launch Angle) a približovacie údery (Pitch) a to pod časovým stresom. Cieľom hry je odohrať celé ihrisko v čo najkratšom čase. Hra na každej jamke pozostáva z: 1. dosiahnutia grínu – ideálne rovnakou palicou troma rovnakými údermi a 2. trafenia maxima terčov z piatich piatimi údermi. Terče sú navrhnuté tak, aby brali do úvahy Launch Angle zvolenej palice pre danú jamku a to pri plnom švihu. Netrafenie terča je penalizované 30 trestnými sekundami. Vyhráva hráč s dosiahnutím najkratšej doby hry. Pozn. Počítanie času sa na každej jamke spustí prvým odpalom a je prerušené počas rotovania scény, resp. voľbou z Menu položiek.

DATAcrea, s.r.o.
Slovenskej jednoty 10
040 01 Košice, Slovakia
cg3d.support@datacrea.sk
Email  Facebook