Čo je nové?
Creative Golf 3D

Často kladené otázky 

 

Všeobecné otázky o hre Creative Golf 3D

Otázka: Čo urobiť ak sa program nespustí pod Windows 8?

Odpoveď: Nainštalujte Microsoft Visual C++ 2005 SP1 redistribution Package (x86).

 

Otázka: Čo urobiť ak sa program nespustí pod Windows 10?

Odpoveď: Nainštalujte Microsoft Visual C++ 2017 redistribution Package (x86).

 

Otázka: Čo urobiť ak Creative Golf 3D nejde spustiť a zobrazí sa dialóg s textom uvedeným nižšie o chýbajúcom OpenAL32.dll?

CG3D.exe - System Error

The code execution cannot proceed because OpenAL32.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.

Odpoveď: 1. Spustite "Pridať alebo odstrániť programy"
2. Nájdite a odinštalujte "OpenAL"
3. Reštartujte Váš počítač
4. Stiahnite inštaláciu OpenAL
5. Nainštalujte OpenAL

 

Otázka: Viem v hre Creative Golf 3D umiestňovať vlastné reklamy?

Odpoveď: Áno, umiestňovanie reklám je možné na predpripravených ihriskách na billboardoch, balónoch a vzducholodiach. V priečinku, kde máte nainštalovaný softvér Creative Golf 3D nájdete adresár \advert\Billboards\. Tu sa nachádzajú adresáre pridelené jednotlivým druhom objektov. V každom adresári je vložená textúra s prednastaveným vzorom a vyznačenou hranicou. Hranica znázorňuje oblasť textúry, ktorá sa zobrazí na objekte. Časť obrázka mimo tejto hranice zobrazená nebude. Prednastavenú textúru je možné vymazať. Do adresárov je možné vložiť aj viac textúr. V takomto prípade sa budú textúry v každom priečinku striedať v 30 sekundovom intervale.

Tieto reklamy sa zobrazujú na ihriskách základného balíku - Range Academy, Target Golf a Long Mesquite a ihrisku Windy Valley v sete 5.

Ďalšou možnosťou je zobrazenie reklamy pri prechode z dohratej jamky na novú jamku. V priečinku, kde máte nainštalovaný softvér Creative Golf 3D nájdete adresár \advert\. Do tohoto adresáru vložíte reklamné obrázky, ktoré chcete použiť na reklamy medzi jamkami. Následne ich použitie nastavíte v rovnakom adresári v súbore Adverts.conf.

V časti [#Global#] nastavíte vlastnosti obrázkov podľa pripraveného vzoru. Ak použijete "x", obrázok bude použitý medzi všetkými jamkami, ktoré nemajú pridelený iný obrázok. Pokiaľ sa "x" bude nachádzať pri viacerých reklamných obrázkoch, tieto obrázky sa budú striedať. Ak namiesto "x" zadáte číslo, pridelená reklama sa zobrazí pred zvolenou jamkou. Ak namiesto "x" zadáte 1, je potrebné zvoliť v časti [#General#] ShowOnFirstHole = yes, ináč sa reklama pred prvou jamkou nezobrazí.

Na reklamy medzi jamkami je možné používať aj USB kľúč. Priamo v ňom vytvoríte priečinok s názvom Advert. Do tohoto priečinku nakopírujete súbor Adverts.conf a upravíte ho podľa rovnakého postupu ako je spomínané vyššie. Do rovnakého priečinku vložíte požadované obrázky. Obsah z adresára advert na USB kľúči má nadradenú prioritu nad adresárom Advert v mieste, kde máte nainštalovanú hru Creative Golf 3D. USB kľúč je potrebné pripojiť buď pred zapnutím hry Creative Golf 3D, alebo ak je hra Creative Golf 3D počas pripájania USB kľúču spustená, je potrebné hru reštartovať. Pri pripojení USB kľúču počas hrania hry Creative Golf 3D bude USB kľúč hrou ignorovaný.

 

Creative Golf 3D pre GolfPro

Otázka: Čo urobiť ak sa zobrazí oznam "Nesprávny Produktový kľúč !"?

Odpoveď: Nainštalujte Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86).

 

Otázka: Čo urobiť ak neviem zaškrtnúť "I have read and understood the safety information." počas inštalácie?

Odpoveď: Problém je spôsobený nastavením Windows obrazovky na 125% alebo 150%. Zmeňte to na 100%, nainštalujte software a potom vráťte späť na 125% alebo 150%. Nastavenie je v Control Panel\Appearance and Personalization\Display\Screen Resolution, pod “Make it easier to read what’s on your screen”. Je aj iná cesta  a to preskočiť úvodné obrazovky. Tie preskočíte ak inštaláciu spustíte rovno súborom SetupCreativeGolf3D_GolfPro_*.exe z DVD.

DATAcrea, s.r.o.
Slovenskej jednoty 10
040 01 Košice, Slovakia
cg3d.support@datacrea.sk
Email  Facebook