What's new?
Creative Golf 3D

Golf Club Malá Ida

Course Type: Real Course, 9 holes, Slovakia, ver. 2.1

Description

Nové deväťjamkové ihrisko v Malej Ide pri Košiciach má rozlohu 30 hektárov. Ihrisko v nádhernej prírodnej scenérii charakterizujú široké ferveje, veľké gríny s variabilným rozmiestnením jamiek, pričom je spestrené vodnými plochami a ramenami potoka.

Návštevníci golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach sa môžu tešiť aj na chvíle oddychu v dokončenom klubovom dome v štýle slovenskej koliby, ktorý poskytne návštevníkom a klubovým členom priestor na oddych a občerstvenie.

Malá Ida pri Košiciach sa stala ďalším miestom, na ktorom si golfisti vychutnajú čaro tejto krásnej hry. Spoločnosť LP Development v súčinnosti s firmou Orag Slovakia, s. r. o., dokončila výstavbu deväťjamkového ihriska, ktoré bude oficiálne spustené do užívania v apríli 2013. S projektovaním a výstavbou v súčasnosti najväčšieho deväťjamkového ihriska v spádovej oblasti Košíc sa začalo v roku 2005.

Malá Ida je jedna z najzaujímavejších rezidenčných oblastí v okolí Košíc. Obec vzdialená 7 kilometrov od Košíc má potenciál stať sa vyhľadávaným miestom pre golfových nadšencov. Golfový areál sa nachádza v blízkosti medzinárodného letiska Košice-Barca.

Športovú činnosť v novom golfovom rezorte bude riadiť a koordinovať občianske združenie Red Fox golf club, ktoré sa stalo 31. januára 2013 členom Slovenskej golfovej asociácie.

Nové deväťjamkové ihrisko v Malej Ide pri Košiciach má rozlohu 30 hektárov. Ihrisko v nádhernej prírodnej scenérii charakterizujú široké ferveje, veľké gríny s variabilným rozmiestnením jamiek, pričom je spestrené vodnými plochami a ramenami potoka.

Návštevníci golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach sa môžu tešiť aj na chvíle oddychu v dokončenom klubovom dome v štýle slovenskej koliby, ktorý poskytne návštevníkom a klubovým členom priestor na oddych a občerstvenie.
Red Fox golf club má pripravené množstvo aktivít na rozvoj klubového života v podobe pravidelných hendikepových turnajov, špeciálnych turnajov výhradne pre členov klubu, ktorí budú môcť svoje golfové majstrovstvo zdokonaľovať aj v akadémii pod vedením špičkových profesionálnych trénerov zo Slovenska a zahraničia.

Majitelia golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach majú už teraz pripravené projekty na dokončenie 18-jamkového ihriska, prvého takéhoto rozsahu a kvality v Košickom kraji.

Country Slovakia
Course type Real Course
Version 2.1
Holes 9
Included in set Set 12
DATAcrea, s.r.o.
Slovenskej jednoty 10
040 01 Košice, Slovakia
cg3d.support@datacrea.sk
Email  Facebook